DUBAJ, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 14 października 2021 r. /PRNewswire/ — W bezprecedensowym wyroku wydanym w powództwie wniesionym przez „Al Dahana FZCO” sąd orzekł, że Nissan Motor Co. Ltd. i Nissan Middle East mają zapłacić swojemu partnerowi „Al Dahana FZCO” ponad 1,3 mld AED (wraz z odsetkami).

Powództwo, po raz pierwszy wniesione 4 lipca 2019 r., dotyczyło orzeczenia zadośćuczynienia za szkody poniesione w związku z naruszeniem umowy przez koncern Nissan oraz jego przedstawicielstwo na Bliskim Wschodzie i dwóch dyrektorów. W pierwszym wyroku z 29 września 2021 r. sąd pierwszej instancji w Dubaju zarządził, aby oba podmioty koncernu Nissan wypłaciły Al Dahana odszkodowanie w kwocie ponad 1,3 mld AED wraz z odsetkami.

Po ponownym rozpatrzeniu przedłożonego materiału dowodowego i przepisów prawa, w wyroku wydanym 4 października 2021 r. sąd apelacyjny w Dubaju zarządził zajęcie towarów i majątku ruchomego, rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych obu spółek oraz oszacował przypadające do spłaty zadłużenie na kwotę 1,3 mld AED wraz z odsetkami.

Odnosząc się do tego bezprecedensowego wyroku Nasser Watar – prezes Grupy Al Dahana – powiedział: „Al Dahana jest niezwykle zadowolona z wyroku sądu i pragnie podziękować sądom w Dubaju za ich bezstronny i sprawiedliwy wyrok. Zostaliśmy wysłuchani i jesteśmy przekonani, że przetarliśmy szlak innym spółkom regionalnym, które również szukają sprawiedliwości”.

SOURCE Al Dahana

Previous articleDassian Receives Copyright Protection for Proprietary SAP Solution Extensions
Next articleAl Dahana kündigt Entscheidung des Gerichts in Dubai an: Die Nissan Motor Co und ihre Tochtergesellschaft im Nahen Osten haben ein Jahrzehnt lang Gewinne von ihren Partnern abgezweigt und verlieren vor Gericht zugunsten von Al Dahana FZCO in einem bahnbrechenden Prozess in Höhe von ca. 1,3 Mrd. AED